מכוא

מכוא

כוויית הגוף בברזל מלובן. מנהג עתיק יומין, אחת מפעולות המרפא להרפיית כאבים במקומות שונים: קשירת מקום הכאב כמו הבטן והראש וכוסות רוח ("מנכבה"). המכוא נעשתה גם לסילוק בהלה ("פג'יעה").