מחנה יהודה (ת"א)

מחנה יהודה (ת"א)

שכונה עירונית של עולי תימן, כיום בתחומי תל אביב. נוסדה ב-1903 על אדמה שרכש אהרן שלוש עוד ב-1886, בקרבת שכונת נווה צדק שבה התרכזה שכבת המשכילים היהודים באותם ימים. בראשיתה היתה שכונת עוני קטנה, שדירותיה רעועות וחלק מן המשפחות מתגוררות בסוכות או במרתפים ללא כל תנאי תברואה מזעריים. לאחר השתפרות מצבם הכלכלי עברו התושבים בחלקם לתל אביב.