מחנה יהודה (פ"ת)

מחנה יהודה (פ"ת)

שכונה בפתח תקווה ובה ריכוז גדול של יוצאי תימן. נוסדה ב-1913 על ידי הקק"ל כמושב ליישוב הפועלים התימנים בעיר, כחלק מן התכנית להקמת מושבים ושכונות של יוצאי תימן ליד המושבות לכיבוש העבודה מן הפועלים הערבים. בשל שפע העבודה והעובדה שהמושבה היתה דתית נהרו תימנים רבים להתיישב בה ובסביבתה. כך הפכה פתח תקווה לאחד הריכוזים הגדולים של יהודי תימן בארץ. ברבות הימים הפך המושב לשכונה עירונית שתושביה מהווים מרכיב חשוב בעיר כולה.