המחלקה ליוצאי תימן במרכז מפא"י

המחלקה ליוצאי תימן במרכז מפא"י

הוקמה בראשית 1950 כדי לסייע בקליטתם החברתית והרוחנית של עולי על כנפי נשרים ובעקיפין לשמור על הזיקה ביניהם לבין מפא"י. בראשיתה עמדו בראשה: י' ישעיהו, ש' אביזמר וי' קיסר. מוקד לפעילות ציבורית ייחודית לעולים ובאמצעותה נוצר מפגש חיובי בין ותיקים לעולים.