מחוית

מחוית

יישוב בתימן במרחק של כ-100 ק"מ מערבית לצנעא, על רמה בגובה 2,100 מ'. עיר גדולה יחסית. ליהודים שתי שכונות נפרדות, כ-100 משפחות בכל אחת: האחת בעיר עצמה והשנייה בפרבר הסמוך צ'בר אלמחוית. בשכונה שבעיר שני בתי כנסת ובשנייה - שלושה, כולם בנוסח שאמי. בראש הקהילה עמד האב"ד ר' יחיא יעיש ולידו ר' יוסף צ'וראני. היהודים עסקו בנפחות, בחייטות, בסנדלרות, בצורפות, במסחר ובבורסקאות. במקום צמחייה עשירה ובסביבת העיר היו מטעי קפה, פאפיה, בננות, אתרוגים, קאת ושיחי בשמים מיוחדים - כאד'י ופל.