מוכ'א

מוכ'א

עיר נמל במערב תימן על חוף ים סוף. עד המאה הט"ו היתה עיירת דייגים. התפתחה מאוד בעקבות הכיבוש העות'מאני בראשית המאה הט"ז. התפתחותה קשורה בהתפשטות גידול שיח הקפה שהובא מאתיופיה וניטע ברמה המערבית של תימן ושימשה נמל היצוא של הקפה לאירופה. הגיעה לשיא חשיבותה במאה ה-17 והיתה בה קהילת סוחרים יהודים חשובה, לבד מסוחרים מקומיים, הודים, ארמנים, פרסים ואירופים. ירדה מגדולתה בעקבות עליית עדן לאחר כיבושה על ידי הבריטים ב-1839.