מוהר

מוהר

התשלום שהעניק החתן לאבי הכלה ונועד לסייע לו לקנות לה בגדים ותכשיטים. בדרך כלל הוסיף אבי הכלה סכום נאה משלו לצורך זה. לאחר הנישואין נהגו לאמוד את ערך הבגדים והתכשיטים ורשמו את ערכם הסופי בגב שטר הכתובה. במקרה של גירושין על הבעל לפרוע לאשתו סכום זה.