מהאצר

מהאצר

יישוב בתימן מהלך יום וחצי רגלי מצפון לצנעא. כ-200 משפחות יהודים גרו בנפרד מן המוסלמים (היהודים בהר והמוסלמים במישור). ארבעה בתי כנסת (שניים שאמי ושניים בלדי). הרב סאלם מוסה קעשה המשיך לשרת את קהילתו בארץ בכפר יעבץ. היהודים עסקו בחרושת נחושת וברזל, צבעות וחקלאות. השוק התקיים ביום רביעי.