מדאר

מדאר

כפר באיזור ארחב בתימן, מהלך חצי יום מצנעא. מוסלמים ויהודים חיו בו בנפרד. היו במקום שני בתי כנסת (בית יחיא אבן הארון - בלדי, בית ג'ראדי - שאמי). ראשי הקהל: סלימאן עתארי, סאלם יחיא ויהודה עמר. משלחי יד: קדרות, חייטות, צבעות, נפחות, נגרות ובורסקאות. בעלי האדמות והצאן העסיקו מוסלמים. השוק התקיים ביום ראשון.