מגורי, יוסף

מגורי, יוסף

1911-1983. נולד בקהיר שבמצרים. חזר ארצה ב-1919 עם בני משפחתו לאחר שנאלצו לחזור למצרים בפרוץ מלחמת העולם הראשונה. למד בבית הספר תחכמוני בירושלים, בבית ספר תיכון בתל אביב ובבית הספר למשפט וכלכלה בתל אביב. קיבל תואר דוקטור בתורת המשפט הבינלאומי והסמכה כעורך דין בצרפת. בסיום לימודיו הוזמן להיות משקיף בדיוני הקונגרס הציוני הכ"ה בג'נבה ב-1939. שופט במשך 33 שנים עד פרישתו ב-1981.