הלוי, רצון

הלוי, רצון

נולד ב-1923 בכפר מרג'מה בתימן, מחוז מזחאן סמוך לתעז, עירו של ר' שלום שבזי. כבר מילדותו נודע כבר-אוריין. התייתם מאביו בגיל חמש. קהילת מזחאן, ברובה יהדות של קבלה וכיסופים לגאולה, עלתה כולה ארצה כ-15 שנה לפני קום המדינה. משפחת רצון התיישבה בתל אביב. כבכור האחים, פרנס את אמו ואת אחיו, תחילה מעבודת סבלות ואחר כך כעובד העירייה. עיקר עניינו היה בשירת יהודי תימן, במיוחד של שבזי, פענוח רזיה ותכניה, תרגום חלקיה הארמיים והערביים והצגתה בפני הקורא בן ימינו. מצא סעד לכך אצל יהודה לוי נחום והרב יוסף קאפח. הוציא לאור שני ספרי שירה: 'המי יונת הלב' (תשכ"ז), ו'הנצח האחד' (תשל"ט). כן תרגם ופירש שירי ר' שלום זכריה כהן ור' נתן יצחקי סולמי שיצאו לאור בתשנ"א. מפעלו הגדול היה הוצאת דיוואן 'שירת ישראל בתימן' בשני כרכים (קרית אונו 1998). מאמריו מתפרסמים בקביעות באפיקים ובבטאונים אחרים ועניינם בעיקר בשירת תימן.