הלוי, יחיא בן אברהם

הלוי, יחיא בן אברהם

דיין. חי בצנעא 1610-1690. ממנהיגי הדור בגלות מוזע. חתום על שטרות ועל פסקי דין עם הראב"ד שלמה מנזלי לאחר הגלות. נכדו הוא ר' אברהם הלוי אלשיך. הקים בית כנסת בצנעא.