הלוי, יוסף

הלוי, יוסף

צנעא, 1941-ירושלים 1997. עלה ארצה בעל כנפי נשרים. חוקר הספרות החדשה של יהדות המזרח ומרצה באוניברסיטאות בן-גוריון בנגב ובר-אילן. למד באוניברסיטה העברית וכתב את עבודת הדוקטור באוניברסיטת בר-אילן. הרבה לפרסם בנושאי מחקריו, בכללם הספרים: 'עם הזרם ובאפיקיו' (ירושלים תשמ"ח), העוסק ביצירת מרדכי טביב (מבוסס על עבודת הדוקטור); 'דמות ודיוקן עצמי' (תל אביב 1995) העוסק בדמות היהודי מתימן בספרות העברית החדשה; 'בת המזרח החדשה', העוסק ביצירת הסופרת הנשכחת שושנה שבבו.