הלוי, יוסף

הלוי, יוסף

מזרחן ומשורר יהודי מצרפת. נולד באדרינופול ב-1827 ונפטר בפריס ב-1917. ב-1870 נשלח לתימן מטעם האקדמיה הצרפתית להעתיק כתובות חמייריות. במסעו לצפון-מזרח תימן ובייחוד למארב בירת חמיר הקדומה נתלווה אליו חיים חבשוש, שלאחר זמן תיאר בכתב את מסעותיו עמו בספרו 'מסעות חבשוש' (הוציאו לאור ש"ד גויטיין, ירושלים תרצ"ט). מששב ממסעו לתימן פרסם נוסח של 685 כתובות שבאיות, תוספת משמעותית לעשרות הכתובות שהיו ידועות עד מסעו זה.