כפר מרמורק

כפר מרמורק

מושב העובדים הראשון של יוצאי תימן בארץ בתקופה שקדמה להקמת המדינה. נוסד ב-1931 על אדמה שרכשה הקק"ל ב-1926 מן הכפר זרנוגה ליד העיר רחובות, על שם א' מרמורק, מעוזרי ב"ז הרצל. ראשיתו בעשר משפחות תימניות שגורשו מכנרת וב-1931 הצטרפו אליהן 35 משפחות שנבחרו מתוך משפחות רבות שסבלו ממצוקה קשה בשעריים אך הצטיינו בעבודת האדמה. כיום המקום הוא שכונה בעיר רחובות.