כסאר, חיים בן שמואל

כסאר, חיים בן שמואל

צנעא 1906 (או 1908)-ירושלים 1997. עלה ארצה ב-1950. היה תלמידו המובהק של ר' יחיא קאפח. זמן מה לאחר פטירת רבו ביקש לתפוס את מקומו בבית מדרשו אך לאחר מכן עבר ללמוד וללמד בבתי הכנסת שרעבי ואלשיך ולשיעוריו יצאו מוניטין. שימש כעד גיטין בבית הדין הרבני האזורי בירושלים. בין חיבוריו: 'שם טוב' - פירוש על משנה תורה להרמב"ם, שו"ת 'החיים והשלום' ו'קיץ המזבח' - חידושי תורה.