כל ישראל חברים (כי"ח)

כל ישראל חברים (כי"ח)

חברה רווחה שהקימו יהודי צרפת ב-1860 ומטרתה לסייע בשמירת זכויותיהם של בני קהילות יהודיות נרדפות במזרח אירופה, בצפון אפריקה ובמזרח ולקדמם מבחינה השכלתית ותרבותית. נסיונות החברה לסייע ליהודי תימן תחת שלטון האמאמים לא עלה יפה ורק במהלך השלטון התורכי יכלו להתערב באופן יותר יעיל. מאז שילהי המאה ה-19 פנו אל החברה ראשי הקהילה היהודית בצנעא בבקשה להקים בה בית ספר יהודי מודרני. לשם כך נשלח אליה יום טוב צמח, אחד מפעילי החברה בתחום החינוך, אך בסופו של דבר הוקם בית ספר בחסות השלטון התורכי. החברה סייעה גם לעולי תימן בירושלים, תחילה בחינוך מקצועי בבית הספר של כי"ח בירושלים ואחר כך בהלוואות להקמת הבתים בשכונת נחלת צבי.