כחלאן

כחלאן

יישוב הררי במרחק יומים מצפון לצנעא. יישובים סמוכים: אשרף, ג'וף, מעשר, שהארה, מפתאח, מחאבשה. בתי הערבים בנויים בצלע ההר ובתי היהודים בתי אבן במישור. במקום 50 משפחות יהודיות. האוכלוסיה הערבית גדולה פי חמישה. שתי האוכלוסיות חיו בנפרד אך היחסים ביניהן היו תקינים. הקרקע רזה וללא עצים. מקור המים משותף: מי גשמים שנקוו לברכה גדולה בשם "רחבה". בשנות בצורת הביאו מים ממעין "הידה", במרחק חמישה ק"מ. השוק ביום שני, לערבים וליהודים ולכפרי הסביבה. הערבים גידלו בשדותיהם דגנים וקטניות. עיסוקי היהודים: סחר בדים, קפה ודגנים ונפחות (משפחות יצחק ושוכר העשירו ממלאכה זו). שני בתי כנסת בנוסח שאמי. מורי הוראה: סעיד עואמי, חיים עואץ', סאלם בוני וסאלם נחום. האחרון היה משכים קום להתפלל וממרר בבכי לזכות לעלות לא"י. זכה לעלות בתש"ג.