כחל (פוך, גלנה)

כחל (פוך, גלנה)

מינרל גבישי. שימש לכחילת גלגל העין לצורך חיטוי ומרפא וליופי (הבלטת העין). כחלו את גבות העיניים של התינוקות כדי לזרז את צמיחת השערות. ה"מכחלה" (קרן הפוך), שפופרת שהכילה את הכחל ובתוכה או בצדה הונח ה"מיל" (המכחול). בקהילות מסוימות נהגו גברים ונשים, זקנים וטף לכחול עיניהם מדי יום או לרגל שמחה.