כור

כור

בקרבת כור, שהיתה סמוכה לתחום החסות הבריטית, היתה רק עיר אחת שהתגוררו בה יהודים: אום-שאעה. 15 משפחות יהודיות התגוררו בשלושה בתים בלב בתי המוסלמים בחסות עאקל מוחמד אחמד. בית הכנסת היה מבנה בפני עצמו ולידו המקווה. ליד בתי היהודים היה המסגד. כל הגברים היהודים היו צורפים ולכל משפחה היתה בעלות על אדמה, שלעתים עובדה על ידה. היהודים התיישבו שם לפני שלושה דורות.