כומים

כומים

עיירה בתימן, מרחק יום הליכה דרומית לצנעא. התקיימה בה קהילה יהודית ולה ארבעה בתי כנסת, כרגיל — משפחתיים. הנהגת הקהילה היתה נתונה בידי רב הקהילה ששימש גם עאקל, שאסף את הג'זיה מכל המחוז. עיסוקי היהודים: נפחים, נגרים, רצענים, חייטים וסנדלרים. היו גם בעלי אדמות שעובדו בידי שכירים גויים. קשרי המסחר היו עם צנעא: יבוא סוכר, סבון, בד, קשר, תמרים, תבלינים, בשמים וברזל.