כ'ולאן, ד'י

כ'ולאן, ד'י

יישוב במחוז ירים בתימן. 50 משפחות יהודיות שחיו בנפרד מן המוסלמים, ובהן: יהודה, עוקיש, עזאני ובית חסן. ראשי הקהל: סעיד עוקיש, יחיא חיים, יוסף דוכ'אן, יהודה סאלם וחיים יהודה חסן. היה להם רק בית כנסת אחד (שאמי). היהודים עסקו בחייטות וברקמה, אך היו בעלי אדמות שעיבדון מוסלמים. השוק התקיים ביום שלישי (סוק אלת'לות').