כ'ולאן

כ'ולאן

שם קונפדרציית שבטים גדולה בתימן ועל שמם ידועים כמה יישובים ברחבי תימן ובשניים מהם היו קהילות יהודיות: א) כ'ולאן, ממזרח לצנעא ומדרום מזרח לתנעם. ידוע גם בשם רבוע כ'ולאן על שם השוק האזורי המתקיים בו בימי רביעי בשבוע. היו בו כ-130 משפחות יהודיות ולהם 3 בתי כנסת (בלדי). היהודים התפרנסו מצורפות, עבודת נחושת, נפחות, נגרות ורצענות. ב) כ'מר כ'ולאן מדרום לצנעא, בין שבאם למעבר, ובו כ-100 משפחות יהודיות שרובן עסקו בקדרות.