הכהן, ישראל בן שלמה

הכהן, ישראל בן שלמה

מחכמי דרום תימן. חי ופעל בצובירה במאות ה-16-17. נודע בספרו 'סגולת (או: שארית) ישראל', פירוש ל'מדרש הגדול' והשלמתו במובאות מספרות ימי הביניים, הפילוסופיה והקבלה. מציין כי ב-1619 מתו כמעט כל חכמי מקומו והוא נותר עם רבו ר' ישראל בן נח.