הכהן, זכריה

הכהן, זכריה

1898-1967. נולד בסדה שבתימן למשפחה מכובדת בעלת בית אריגה. למד תורה מילדותו מפי רבני המקום ואחר כך מפי רבני ד'מאר וצנעא, שם הוסמך על ידי הרב הראשי יחיא יצחק הלוי. עלה ארצה ב-1920 עם בני משפחתו והתגורר בנס ציונה. התפרנס כפועל בפרדס ולאחר זמן התמנה על השחיטה במקום. מייסדי נהלל, שעלו אז על אדמתם, ביקשוהו לשמש להם רב בשל מזגו המתון והנוח. תנאי המגורים בנהלל היו קשים ביותר וללא חברים קרובים, אך בכך מימש את אהבתו לאדמת א"י ולעובדיה והנחה אותם בדרכי נועם. היה מקובל על החלוצים ועל מנהיגיהם בכל יישובי עמק יזרעאל. עם עליית על כנפי נשרים מונה לראש המחלקה הדתית בתנועת המושבים ושימש מדריך רוחני לעולי תימן בחמישים מושבים חדשים. נודע כאיש תורה, מתון בהליכותיו, צנוע באורח חייו, אוהב שלום ורודף שלום ורבים שיחרו לפתחו.