ירחיב

ירחיב

מושב בגבול הר שומרון והשרון השייך לתנועת המושבים. מקור השם בפסוק "כי ירחיב ה' אלהיך את גבלך" (דברים יב, כ). נוסד בתש"ט על-ידי 20 משפחות מעולי תימן. בתשי"ד נוספו עשרות משפחות תימניות שנטשו את ספסופה שבגליל. המושב מונה כיום כ-600 תושבים ב-78 משקים, 25 בנים ממשיכים ותכנית הרחבה ל-90 יחידות דיור לבנים שניים. כרבע מן התושבים עובדים במשק בלבד, אחרים משלבים עבודה במשק עם עבודת חוץ, אך רובם עובדים בחוץ. ענפי המשק: מטעים וירקות לתעשייה, שתי רפתות מפותחות וממוכנות, לול אחד לפטם ולול אחד להטלה. כיום מתגוררים במושב גם יוצאי עדות אחרות.