יצחק הלוי, יחיא

יצחק הלוי, יחיא

דיין ורב ראשי לקהילות תימן מתרס"ה עד פטירתו. נולד בצנעא בשנת תרכ"ח (1868) ונפטר בתרצ"ב (1932). תלמיד זקנו אבי אמו ר' שלום מנצורה, ר' חיים קרח ור' יחיא קאפח. בצעירותו למד בישיבת בית צאלח ובבית הכנסת אלשיך. מנהיג רוחני ומדיני שהשכיל להביא את דבר הקהילה בפני המלכות ובפני יהדות העולם. החליף מכתבים שעליהם חתמו ראשי הקהילה ועסקניה עם הרב הראשי בתורכיה ר' חיים נחום אפנדי ועם חברת כי"ח בעניין הקמת בית ספר מודרני. חלק מתשובותיו וחידושיו בהלכה נדפסו בקבצים ובכתבי עת שונים ורובם מצויים בכתב יד.