יצחק בן יפת אלשאער

יצחק בן יפת אלשאער

חי ופעל במאה ה-19. ידועים לו כ-8 שירים ובכמה מהם תיעד את מאורעות זמנו (פרסמם י' טובי, יהודי תימן במאה הי"ט, תל אביב תשל"ו).