יצור נשק

יצור נשק

כמי שהחזיקו בידיהם באופן בלעדי כמעט את מלאכות היד, עסקו היהודים גם במלאכה זו, בעיקר בייצור חרבות ונדניהן. כנפחים, עסקו גם בתיקון רובים ובייצור אבק שרפה ומילויו בתרמילים ריקים. על שם מלאכה זה ידוע שם המשפחה היהודי מבורת, מלשון בארוד (אבק שרפה). מצב זה יצר תלות מסוימת של הלוחמים המוסלמים ביהודים, בעיקר באזורי הפריפריה.