יערי, אברהם

יערי, אברהם

ביבליוגרף וחוקר מנהגי ישראל ותולדות היישוב היהודי בא"י. הוציא לאור מהדורה חדשה של הספר 'אבן ספיר' ליעקב ספיר בשם 'מסע תימן' (ירושלים תש"ה) ואת 'ספר הגלות והגאולה' לר' סעדיה מנצורה (ת"א. יחד עם יהודה רצהבי). כן פרסם מחקרים רבים וחשובים אחרים על יהודי תימן ובכללם על משיח השקר שכר כחיל, עליות יהודי תימן ושלוחי א"י לתימן.