יערה

יערה

מושב בגליל העליון המערבי כשמונה ק"מ דרומית-מזרחית לראש הנקרה. שם המקום רומז על היערות הטבעיים בסביבה. שייך לתנועת המושבים. נוסד ב-1950 על ידי עולי תימן. לאחר זמן קצר עזבוהו ובמקומם באו עולי צפון אפריקה. ענפי המשק בראשיתו: לול ומטעים.