יעקב בן נתנאל

יעקב בן נתנאל

ראש חכמי תימן במחצית השנייה של המאה ה-12. אליו שלח הרמב"ם את אגרת תימן כשהוא פונה אליו בתוארי כבוד המלמדים על מעמדו הנכבד.