ינון

ינון

מושב בשפלה המשתייך לתנועת המושבים. מקור השם בפסוק "לפני שמש ינון שמו" (תהלים עב, יז). נוסד בתשי"ב בכפר הנטוש מסמיה. המושב מונה כיום יותר מ-700 תושבים ב-92 משקים, כ-35 בנים ממשיכים. קיימת תכנית הרחבה ל-105 יחידות דיור לבנים שניים. לאחרונה נערך פיתוח ברמה אזורית כולל סלילה מחודשת של הכביש, בניית מדרכות והתקנת תאורת רחוב בסגנון מודרני. ענפי המשק: רפת לחלב ולבשר, לולים להודים ועופות לפטם, מטעים וירקות. רבים מן התושבים מפעילים את המשקים ובמקביל עובדים בחוץ. רוב הצעירים נשארים במושב.