יוסף עבדאללה

יוסף עבדאללה

משיח שקר. הופיע בצנעא ב-1888, כעשר שנים לאחר מות שוכר כוחיל השני. הציג עצמו כשליח המשיח ועסק בריפוי חולים על ידי קמיעות וכישופים. היו לו חסידים לא רבים מקרב היהודים והמוסלמים. בהשפעת נכבדי הקהילה בצנעא, בייחוד משכיליהם, גירשוהו השלטונות העות'מאניים והוא השתקע בשבאם, שם המשיך פעילותו שהלכה ודעכה.