יוסף בן אביגד בן חלפון

יוסף בן אביגד בן חלפון

משורר ותלמיד חכם ומראשי קהילתו. חי בשרעב בסוף המאה ה-16 ובראשית ה-17. אבי שבזי. ידיעות מועטות לתולדותיו מצויות בס' חמדת ימים לשבזי ובשיר קינה שכתב עליו. נאסר עם כמה מראשי הקהל על ידי התורכים. עסק בתורת הקבלה. ידועים לו כ-13 שירים, בעברית ובערבית.