יהודה בן שלמה מצעדה

יהודה בן שלמה מצעדה

חי במאה ה-14. בעל 'כתאב אלחקאיק' (=ספר האמתיות. מהדורת י' קאפח, ירושלים תשנ"ח), מדרשות אלגוריים על התורה. חכמי צנעא התנגדו לספר ונידו את מחברו.