יבנאלי (ורשבסקי), שמואל

יבנאלי (ורשבסקי), שמואל

נולד ברוסיה ב-1884, ונפטר בישראל ב-1961. עלה ארצה ב-1905. עבד כפועל חקלאי ונעשה מראשי תנועת הפועלים בישראל. ב-1911 נשלח לתימן מטעם המשרד הארץ-ישראלי לעודד עלייה מתימן. ביקורו בקהילות היהודיות שם הותיר רושם עז ובעקבות שליחותו גברה העלייה מכל רחבי תימן, אף יותר מן הצפוי. י' הוסיף להתעניין בקליטת העולים גם לאחר שליחותו בתימן. את רשמיו ממסעו בתימן תיאר בספר 'מסע לתימן' (1952). פרקי עלילה מחייו פרסם ידידו שמעון קושניר, 'הרואה למרחוק' (1972).