טעם

טעם

דברי תורה שנאמרו סמוך לסיום סעודת מצווה בחתונה, בברית מילה וכדומה. בקהילות ידועות כונו "קישור". בדרך כלל נאמר על ידי אחד מתלמידי החכמים שהשתתפו בסעודה. לרוב עוסק ה"טעם" בנושא מפרשת השבוע בהקשר לענייני דיומא כגון המצווה לשמח חתן או מצות החג המסוים. לעתים משלב בעל הטעם דברי זירוז לקיום המצוות ומסיים באיחולים וברכות לקהל.