טחין (קמח)

טחין (קמח)

שם כולל, אך מקובל בעיקר לקמח חיטה ואלו לכל השאר מיתוסף שם החומר שנטחן ממנו, כגון טחין שעיר (שעורה), טחין בלסן (עדשים), טחין קלא, טחין רומי (תירס) וכיוצא באלה. נקי: קמח לבן מחיטה שהושרתה במים, יובשה ונטחנה. לאחר ניפוי דק של הקמח הגס, נותר קמח עדין ובהיר מאוד. קצרה: קמח חיטה מנופה מפסולת הנקי בדרגת ניפוי יותר גסה. רוס: קמח חיטה המכיל גם סובין שנופה מפסולת קמח הקצרה בדרגת ניפוי יותר גסה. צפארה: הסובין שנותר כפסולת לאחר ניפוי קמח הרוס. משמש בעיקר למאכל תרנגולות ויונים. חת'ית': קמח חיטה טחונה בלא שרייה. יותר זול מקמח רגיל. זעוף: קמח דורה שנטחנה כפי שהיא בלא טיפול מוקדם (כגון שרייה).