טוחנה

טוחנה

גזירה שהוטלה על ידי השלטון התורכי בתימן מאז כיבושה על ידם ב-1972 לטחון תבואות שונות בעבור הצבא התורכי הגדול שהיה בתימן מחמת שלא היו בה טחנות קמח. המלאכה הקשה הוטלה על הנשים שבלאו הכי היו צריכות לטחון בשעות שבסוף הלילה את מנת הקמח היומית בעבור בני ביתה. לדעת ר' עמרם קרח היתה זו אחד הגורמים העיקריים לזירוז העלייה בתימן בסוף המאה ה-19. הגזירה הוסרה מעל היהודים רק ב-1910 לאחר שהשלטון התורכי ייבאה מכונות לטחינה. תוקף הגזירה היה בעיקר בצנעא אך גם בכמה מן הערים הגדולות האחרות בתימן.