טביב, אברהם

טביב, אברהם

1890-1950. נולד במחוז חידאן בצפון תימן. עלה ארצה עם בני משפחתו עם קהילה שלמה של עולים שמנתה כשבעים נפש. עם הגיעם לארץ התיישבו כפועלים חקלאיים בראשון לציון. תחילה היה אף הוא פועל חקלאי ונציג המתיישבים במרכז החקלאי. איש ציבור מכובד ובעל סמכות, ממייסדי התאחדות התימנים והמחלקה ליוצאי תימן במרכז החקלאי. פרסם מאמרים רבים על יהודי תימן, מנהגיהם, התיישבותם וקליטתם החברתית והתרבותית. מאמרו "לתולדות ישוב אחד" (בקובץ 'שבות תימן', תש"ה) על ייסורי קליטתם בשכונות שיבת ציון ונוה ציון בראשון לציון עורר הד רב. פרסם שני ספרים: 'גולת תימן' ו'שבי תימן' (הוצאת אמנות, קק"ל, תרצ"א, תרצ"ב). באחד גולל את חיי היהודים בתימן, במיוחד בצפונה, חיי תלות בממשל המוסלמי מכאן ואורח חיים יהודי עשיר וכמיהה עזה לא"י מכאן; ובשני - את דרכי העלייה הקשות מצפון תימן והאכזבה הגדולה מן היחס אליהם במושבה ראשון לציון. נבחר ברשימת מפא"י לכנסת הראשונה. מחלה קשה הכריעתו באפריל 1950.