חרמל (שבו לבן, חרג'ל)

חרמל (שבו לבן, חרג'ל)

צמח רב-שנתי המגיע לגובה חצי מטר. דומה בעליו ובריחו החזק לשד'אבה. משמש לטינון החיטים לפני הפסח. ביום המילה נהגו לתת באגרטל ענפי חרמל אף שהם חסרי ריח, על פי המסורת שכאשר גזרו השלטונות על המילה, היו מלים בחשאי ותולים ענפי חרמל בחורי הבית מבחוץ כדי לרמוז לעוברים ושבים (חרמל = דע שיש כאן מילה).