חפאש

חפאש

ישוב בתימן מהלך ארבע שעות ממחוז מחוית. 100 המשפחות היהודיות חיו בנפרד מן המוסלמים, ובהן: כסאר, סוילם, אבו רוס (צוברה), שירום, דוכ'אן ואשול. במקום היו שני בתי כנסת (שאמי ובלדי). אזור שופע מי מעיינות. היהודים היו מבוססים היטב מבחינה כלכלית, מהם בעלי אדמות שעיבדון מוסלמים. הגידולים במקום כללו: קפה, בננות, בטנים, דגנים, קטניות וצמחי הבושם כאד'י ופל.