חלתית

חלתית

צמח רב-שנתי המגיע לגובה 2.5 מטרים. ריחו חריף. שימש בכלי המוגמר, מבכ'רה, בשרפתו יחד עם מור ולבונה (ג'אוי פארעה?) ומלח. סגולתו סילוק שטן ועין הרע מקרבת החתן והכלה.