חידויה (חדויות)

חידויה (חדויות)

נראה שמקורו בסוגת שיר ערבית - החדא, הקשורה אף היא לטקסי החתונה. נאמרת בשעת משיחת אצבעות החתן בחנה, לאחר שבע ברכות, כשמלווים את החתן לביתו. החידויות הפשוטות והקצרות פותחות במלים "אשירה לאהוב" או "אהוב מהר המור".