חידאן

חידאן

אזור ועיר בצפון תימן. יישובים אחרים בסביבה: צעדה, ברט, קלעה, גאלב, חראד ומשהד. האזור מכונה "בלאד אלשאם". מצפון-מזרח אזור נג'ראן, אזור פורה סמוך לגבול סעודיה. באפריל 1934 סופח אזור נג'ראן לממלכת סעודיה. באזורים אלה היו פזורים ישובים כפריים שבהם שכנו מעט יהודים בקרבת המוסלמים. בנג'ראן שישה יישובים - צגיר, חדאן, גרבה, מראטה, צחצה, אבו גבאר (30 משפחות ו-114 נפש); בין נג'ראן לצעדה שבעה יישובים - כעוב, נשור, טוילה, ערואן, כתאף אלעלאין, פרע (13 משפ', 164 נ') ; בין צעדה לעקיק תשעה יישובים - דמאג', עריר, עקלין, נואש אלשעיב, וטן אלמקאש, נעמאן אלכיס, עקיק (27 משפ, 171 נ'); בין ברט לחידאן שלושה יישובים - מודאן, מחוית, שרג' (47 משפ', 244 נ'); בין צעדה לחידאן שבעה יישובים - אמלח, מגז, פלה, ערו, סאקין, ואדי אלכ'ואלד, סוק אלאת'נין (36 משפ', 69 נ'); בין צעדה לברט שלושה יישובים - עצלה, סרעה, רוזה. בצעדה היו 60 משפחות (281 נפש) ובחידאן 18 (122). ריכוזים אחרים: מודאן (152 נפש), רג'וזה (148), הג'ר (122). כלל היהודים במחוזות אלו: 265 משפחות (1,431 נפש) ב-37 יישובים. ראש מנהיגי כל הקהילות הללו היה מארי דוד צדוק הלוי. באמצע שנות הארבעים החלו יהודי הצפון לנדוד במשך שנתיים בערך עד שהגיעו לקעטבה והתגוררו במערות הסמוכות אליה. שם רבו חלליהם מרעב וחולי. החיים זכו להגיע לשיך' עות'מאן הסמוכה לחאשד ומשם עלו ארצה עם כל העולים בעליית על כנפי נשרים.