חותר, דוד בן יחיא

חותר, דוד בן יחיא

חי ופעל בצנעא 1747-1667. ראב"ד קבוע מ-1724 עד פטירתו. הדיינים החתומים עמו: רבי צאלח, ר' יוסף בשארי, ר' סעיד תנעמי. רב בית הכנסת שרעבי ותיקן כמה תקנות ובהן לא לומר את ההלל בקרוי כמסורת הקדומה. נראה שהוא ור' צאלח וחכמים נוספים יזמו את הפנייה לנגיד שלום עראקי להחדיר סידורי ספרד.