חוזת אלנפר (מצור החופן)

חוזת אלנפר (מצור החופן)

מאורעות המצור והרעב ב-1903-1905. ראשיתו של המרד התימני התחולל בראשות האמאם מוחמד חמיד אלדין, ועם מותו בראשות בנו האמאם יחיא אלמתוכל, נגד השלטון התורכי. במהלך השנים הללו צרו המורדים על העיר צנעא ובכללה השכונה היהודית שבה, דבר שמנע אספקת מזון לאוכלוסיה העירונית הגדולה. בנוסף לכך היו אלה שלוש שנות בצורת רצופות. מחירי המזון האמירו לשיאים שלא נודעו מעולם ומכאן שם המאורע, כלומר שחופן שעורים נמכר במחיר עצום. רוב בני הקהילה היהודית בעיר מצאו מותם ברעב, ורבים אחרים ברחו ממנה אל הכפרים על מנת להשיג מזון. המאורע המזעזע תואר בכרוניקות ובשירים רבים.