חוזה, (מונג'ם) סעדיה בן יפת

חוזה, (מונג'ם) סעדיה בן יפת

תלמיד חכם ופעיל ציבור. מחוז תעז 1917-רמת גן 1997. עלה ארצה לפני הקמת המדינה והשתקע ברמת גן. הוסמך לשחיטה ולרבנות על ידי חכמי שרעב וא"י וסייע בבניית בתי כנסת ומוסדות תורה. היה דמות ססגונית: חבר ב"הגנה" מנהל עבודה בעיריית רמת גן, מוהל ועורך חופות וקידושין בהתנדבות, קצין בהג"א ויקיר העיר רמת גן. חיבר ספר על ר' שלום שבזי ויהודי שרעב.