חג'בה

חג'בה

יישוב שכל תושביו יהודים. היה לה מעמד של ריש גלותא. על פי המסורת, קודם האסלאם ישבו במקום עובדי אלילים שנכחדו בצרעת. במקום שני בתי כנסת (בני יוסף - שאמי, בית אלנג'אר - בלדי). יהודי המקום עסקו בנגרות, בסנדלרות, בחייטות ובבורסקאות, והיו בעלי אדמות ומקנה צאן ובקר. מלבד הגידולים הרגילים גידלו חרדל שמזרעיו הפיקו שמן (תרתר). ראשי הקהל היו: סלימאן מועלם, סעדיה נגר, מרי קושעי.